தமிழ் பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் பிக்பாஸ் குரலாக வருபவர் யார் தெரியுமா? – இந்த...

தமிழ் சின்னத்திரையே இன்னும் வியந்து பார்க்கும் நிகழ்ச்சி என்று சொன்னால் அது பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சி என்றே சொல்ல வேண்டும். கிட்டத்தட்ட தமிழில் மிகப்பெயர்யா பட்ஜெட்டில் கடந்த சில வருடங்களாக வெளிவந்த நிகழ்ச்சி என்று...